ข่าวจาก นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน 2549 (หน้า 27)สรุปเนื้อข่าว....                ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เสนอเรื่องต่อนายจาตุรนต์  ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ ให้ระงับการนำรายชื่อ รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นทูลเกล้าฯ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำสั่งพิพากษา ความเดิม :   วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ถูกคัดค้านจากประชากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มประชากรเหล่านั้นได้ฟ้องศาลปกครองกลางในกระบวนการสรรหา ไม่เป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย