ปัญหาของ KM

KM วันนี้มีอะไร

สวัสดีพี่น้องชาว  KM ทุกท่าน

วันนี้ผมอยากแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับพี่น้องชาว KM อย่างนี้ครับ ผมว่า ในการจัดการองค์ความรู้ในชุมชนนั้น ผมว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแต่นักพัฒนาหลายๆ กลุ่มพยายามจะหาแนวทางในการดำเนินการ ทั้งนี้ก็เพื่อมีความประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการให้สังคมเราดีขึ้นคนในชุมชนได้พัฒนากระบวนการคิด แต่การจัดองค์ความรู้ในชุมชนจะไม่ประสบความสำเร็จ หรือสำเร็จได้ช้าถ้าหากคนในชุมชนมีพฤติกรรมดังนี้

1. เป็นคนเห็นแก่ได้ ไม่ยอมเสียสละ

2. เป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

3. เป็นคนที่เฉยเมยต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ไม่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย คนอื่นเขาทำอะไรตนเองก็วางเฉย

สำหรับวันนี้ผมมีความเห็นเพียงเท่านี้ครับ

แล้วท่านละเห็นเป็นอย่างไร ?

ขอบคุณครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (0)