เมื่อก่อนต่อต้านกีฬากอล์ฟ  แต่เมื่อได้สัมผัสแล้วจึงทราบว่ากีฬากอล์ฟทำให้ผมใจเย็นขึ้น รู้จักคิดก่อนทำ  รู้ว่าไม่ต้องแข่งกับใครถ้าชนะตนเองได้ก็ชนะได้หมด  รู้ว่าถ้าต้องการตีให้ไกลต้องตีให้เบา ถ้าตีให้รุนแรงระยะก็ไม่ไกล  รู้ว่าการให้สิ่งแวดล้อมรบกวนความคิดก็ทำผลงานไม่ดี