บทเรียนจากภัยธรรมชาติน้ำป่าและแผ่นดินถล่มครั้งนี้

เป็นบทเรียนราคาแพง

เมื่อธรรมชาติลงทุนสร้างบทเรียนให้เราเรียนรู้แล้ว

เราต้องรู้จักนำบทเรียนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด