ละอองความรู้ : 6 (บทเรียนจากอุทกภัย)

  ติดต่อ

บทเรียนจากภัยธรรมชาติน้ำป่าและแผ่นดินถล่มครั้งนี้

เป็นบทเรียนราคาแพง

เมื่อธรรมชาติลงทุนสร้างบทเรียนให้เราเรียนรู้แล้ว

เราต้องรู้จักนำบทเรียนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้คือพลัง

หมายเลขบันทึก: 35332, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:26:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อุตรดิตถ์#ภัยธรรมชาติ#น้ำท่วม#บทเรียนราคาแพง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี - ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน ๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด ๒. ค่ายพุทธบุตร อบรมบุคลากรในหน่วยงาน ๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓