หน่วยงานของท่านมีการจัดการกับเอกสารอย่างไรบ้างค่ะ ถึงจะค้นหาเอกสารให้สะดวกในการหาเอกสารและเกิดความรวดเร็ว สะดวก และเป็นหมวดหมู่ด้วยนะค่ะ  และมีการเรียงแฟ้มเอกสารอย่างไรบ้าง กรุณาแนะนำหน่ายได้ใหม่ค่ะ ที่ทำงานมีเอกสารมากมายเลยค่ะ หาแต่ครั้งนานมากค่ะ  มีการประเมินครั้งใดต่างคนต่างก็จะมาขอข้อมูล ปวดหัวมากค่ะ