วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 16. วิธีตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นของ KM

• ไม่ว่าเริ่มต้นทำอะไร ใหม่ๆ ก็ฝืดทั้งสิ้น   บางกรณีก็เดินผิดทางด้วยซ้ำไป   (อย่างกรณี สคส. ก็เริ่มต้นผิดทาง)    การทำ KM ในองค์กรภาครัฐก็อยู่ในฐานะเดียวกัน    แต่เราต้องมีเครื่องมือตรวจสอบ ว่ามาถูกทาง ถูกวิธี หรือไม่
• เริ่มต้นให้สำรวจว่า การทำ KM ขององค์กรเริ่มที่ไหน    ถ้าไม่เริ่มที่คน ให้สงสัยว่าอาจมาผิดทาง    การหลงทางที่พบบ่อยที่สุดคือ เริ่มที่เครื่องมือ เช่น ICT  
• ขั้นที่ ๒ ให้สำรวจว่า คนในองค์กรเริ่มมีการจัดเวที ลปรร. กันเอง โดยไม่ต้องมีผู้บริหารมาสั่งการให้จัดหรือไม่    ถ้ามีก็ – ใช่เลย    คนเริ่มเห็นคุณค่าของการ ลปรร. (Knowledge Sharing)    ถ้ายังไม่พบ ให้กลับไปดำเนินการตามตอนที่ ๑๕
• ขั้นที่ ๓ ให้ตรวจสอบว่าประเด็นของการ ลปรร. ตรงตาม “หัวปลา” หรือวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือไม่    ถ้าใช่ ควรเตรียมหาทางให้รางวัลแก่เรื่องเล่าที่มีผลต่อวิสัยทัศน์ขององค์กรค่อนข้างสูง
• ขั้นที่ ๔ ให้ตรวจสอบว่ามีการจดบันทึกเรื่องเล่าเด่นๆ และ “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) จากเรื่องเล่าหรือไม่
• ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบว่ามีการนำความรู้ปฏิบัติที่ได้จากเวที ลปรร. ไป reuse หรือไม่    ถ้ามีและได้ผลดี ให้รางวัลทั้งผู้ reuse และผู้เป็นต้นตอของความรู้ 
• ขั้นที่ ๖ ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนเปลี่ยนไปหรือไม่    บรรยากาศภายในองค์มีความสุข ความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
• ขั้นที่ ๗ ตรวจสอบเครื่องมือ ICT ว่าช่วยอำนวยความสะดวกในการ ลปรร. แบบที่ไม่ใช่ F2F อย่างดีพอหรือไม่    เป็นเครื่องมือที่ user friendly หรือไม่  
• ตรวจสอบว่าผู้บริหารได้นำเรื่องราวของความสำเร็จไปตีความต่อ เล่าต่อ เขียนต่อ    และหาทางส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์กลุ่มในเนื้องานประจำเพิ่มขึ้นหรือไม่  
• ตรวจสอบว่าผู้บริหารได้ส่งเสริมการดูดซับความรู้ปฏิบัติจากภายนอก เอามาปรับใช้ในงานขององค์กรหรือไม่
• ตรวจสอบว่าผู้บริหารเปิดอิสระให้พนักงานได้ทดลองวิธีทำงานประจำในวิธีการใหม่ๆ หรือไม่
• ตรวจสอบว่ามีการใช้ AAR ในงานประจำ และงาน project หรือไม่
• ตรวจสอบว่า ผู้บริหารได้ริเริ่มให้มี ทีมงานเฉพาะกิจ ที่สมาชิกมาจากหลายสายงาน บ่อยขึ้นหรือไม่
• ตรวจสอบว่า ทีม “คุณอำนวย” มีความสามารถในการกระตุ้นการ ลปรร. และการเปิดใจอย่างคล่องแคล่วหรือไม่
• ตรวจสอบว่า ควรจัด workshop ฝึกอบรมทักษะในการทำ KM ด้านใดบ้าง แก่ “คุณกิจ” และ “คุณอำนวย”
• ตรวจสอบว่า ผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้นหรือไม่
• ตรวจสอบว่า คนมีความสุขมากขึ้นหรือไม่

         ที่กล่าวมาไม่เน้นลำดับก่อนหลัง    พึงเลือกใช้ตามความเหมาะสม

องค์กรภาครัฐ 15

วิจารณ์ พานิช
๒๐ มิย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.165
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้และได้นำไปตอบในการสอบด้วยค่ะ