นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

rawadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สาระการเรียนรู้

1.นวัตกรรมการศึกษา

2.การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

3.การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

4.แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

5.การออกแบบ สร้าง นำไป้ใช้ และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

6.กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระการเรียนรู้ความเห็น (0)