นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (learning Innovation)

  ติดต่อ

  สาระการเรียนรู้  

1. นวัตกรรมการศึกษา

2.การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

3.การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

4.แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

5.การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

6.กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน siripong

หมายเลขบันทึก: 35205, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-27 10:50:59+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #e-learning#การจัดการศึกษา#นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้#ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียน#การศึกษาแบบเรียนรวม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

การเรียนในรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (learning Innovation) มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และไร้พรมแดน ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ซึ่งจะต้องประกอบอาชีพครูในอนาคต เพราะครูยุคใหม่จะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี