• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (learning Innovation)

  สาระการเรียนรู้  

1. นวัตกรรมการศึกษา

2.การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

3.การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

4.แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้

5.การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

6.กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 35205
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

การเรียนในรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (learning Innovation) มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาในยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และไร้พรมแดน ซึ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ซึ่งจะต้องประกอบอาชีพครูในอนาคต เพราะครูยุคใหม่จะต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี