โครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย

         ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร บวท. วันนี้ (19 มิ.ย.49) ได้รับฟังสรุปกิจกรรมของโครงการเรียนล่วงหน้าสำหรับประเทศไทยที่ บวท. (บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2546 และกำลังเบ่งบานขยายออกไป   จะทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์มันสมองของเด็กฉลาดได้ดียิ่งขึ้น

         โครงการนี้ได้แนวทางมาจาก Advanced Placement Program ที่สหรัฐอเมริกาดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548

         หลักการก็คือมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมร่วมมือกันจัดให้นักเรียนมัธยมที่มีความถนัดพิเศษในบางวิชาขึ้นมาเรียนในชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยบางวิชาได้   และเมื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้รับการยกเว้น   ไม่ต้องเรียนวิชานั้นซ้ำ   รวมทั้งมีการสนับสนุนพิเศษให้ได้เรียนต่อในระดับปริญญาเอกหากผลการเรียนดี

         เวลานี้โครงการนี้มีการดำเนินการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   และระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนสาธิตจุฬา  สาธิตปทุมวัน  และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   และกำลังขยายไปอย่างรวดเร็ว

วิจารณ์  พานิช
 19 มิ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)