นวัตกรรมการเรียนรู้


สาระการเรียนรู้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ เอกสารอ้างอิง
สาระการเรียนรู้

            นวัตกรรมการศึกษา

            การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

            การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพ

            แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

            การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้ ประเมิน และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

            กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

           1.  รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นววัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

           2.  วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการประสบการเรียนรู้ได้

           3.  ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           4.  ใช้สื่อเทคโนโลยีสาระสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

           5.  ออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

           6.  ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

          1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

          2.  ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้  และนวัตกรรมการเรียนรู้  และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

         3.  ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการเรียนรู้

        4.  รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

       5. ปฎิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย

      6.  ฝึกปฎิบัติออกแบบ  สร้าง  ทดลองใช้  ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

 

หมายเลขบันทึก: 35201เขียนเมื่อ 23 มิถุนายน 2006 09:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:11 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
เป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อย่าลืมตรวจสอบคำผิด การพิมพ์ ตัวสกด อย่าให้ตกหล่น ต้องมีความรอบคอบในการใช้ภาษา ถ้ามีผิด ตก โปรดแก้ไขด้วย  เนื้อหาสาระที่นำมาจากหนังสือ ให้ลงอ้างอิงไว้ด้วย เรื่องรูปภาพต้องหามาอัพโหลดหรือนำไฟล์ขึ้น และแทรกลงในเนื้อหาด้วย กรุณาศึกษาการสร้างและใช้บล็อกเพิ่มเติมได้ที่http://gotoknow.org/ymanit  ประกาศข่าวนอกจากนั้นให้ทำเว็บอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://gotoknow.org  ไปถึงอาจารย์ และ ถึงเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ตลอดจน เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมบล็อกของต่างประเทศ เช่นบล็อกของ spaces ดูตัวอย่างของอาจารย์ได้ที่ http://spaces.msn.com/ymanit 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท