กิจกรรมวันลอยกระทง
     กิจกรรมวันลอยกระทง จัดขึ้นในวันที่ 16 พฤจิกายน 2548 ในเวลา 18.00 น - 20.00 น บริเวณสระน้ำหน้าอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ประเภณีที่ดีงาม ของไทยและเป็นการแสดงกตัญทิตา ต่อพระแม่คงคาหรือแม่น้ำ ลำคลอง นั่งเอง

<div style="text-align: center"></div>