หนึ่ง

อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร
      อินเทอร์เน็ต ( Internet) คือ เครือข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งโลก หรือทั้งจักรวาล
    อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ที่ต้องการเข้ามาในเครือข่าย
    อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย
    อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของเครือข่าย (A network of network)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ความเห็น (0)