แผนงานวิจัย

เรียนอย่างสนุก

   วันนี้พิไลเป็นคนเสนองานวิจัยของตนเองที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชบนคันนา  ( Study land use on dike around rice field )

Problem

- Makeing use of dikes around rice field

-Sustainable land use development

Objective

-Study on cultivation  system on dike in sustainable way

-Study  on self susfficientcy and sustanable living

Keyword:  Sustinable,  self susfficientcy,  

land use ,Cultivation,System dike aroud rice field

  Methodology

1.Review (Black ground) (3w.)

2.Survey (Meetting)       (3w).

3.Design and action researcy Qualitative (Hwo,where,How,What)      (3w).

4.Action (Lerning by doing)       (5w).

5.Analysis / Sysnthesis        (8w).

6.Report                (4 w.)

อาจารย์ซูซูได้ให้คำชี้แนะตรงที่ Design and action researcy Qualitative กับ Action ว่าจะต้องมีการทำโดยย้อนกลับไปกลับมาเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลามากและเวลาที่จำกัดแค่นี้อาจไม่พอซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราควรจะพิจารณาให้ดีให้เหมาะสมก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง

ถ้าหากว่าแต่งประโยคยังไม่เหมาะสมก็ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้รับฟังทุกความคิดเห็นและทุกคำชี้แจง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • Making จ้า
  • Synthesis หรือเปล่า
  • ยังมีหลายที่ครับผม
  • ตามคนข้างบนมา