Automate Library : ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

             รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ หัวหน้าทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัติโนมัติได้นำเสนอระบบห้องสมุดอัติโนมัติ ที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาขึ้น โดยมีโมดูลต่างๆ ของระบบคือ

  1. ระบบบริหารจัดการ
  2. ระบบ Circulation
  3.  ระบบ Cattalog รองรับระบบของ Mark 21
  4. มีระบบการจอง เตือนหนังสือ การออกใบเสร็จ การจัดเก็บสถิติ สามารถแยกรายเดือนรายวัน
  5. ระบบ Opac  สืบค้นข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (0)