Sam_1895

Sam_1962

Sam_1907

 

ความสำเร็จในวันนี้ดุจสีขาว 
สุกสกาวเด่นประจักษ์สมศักดิ์ศรี
เปรียบหยาดเพชรรุ้งร่วงดวงมณี 
ร้อยชีวีโอบประคองคล้องกายใจ

ร่วมสร้างขวัญสร้างดาวชาวเทาฟ้า 
สร้างต้นกล้าความดีที่เติบใหญ่
สู่โลกกว้างทางขวัญอันแสนไกล 
ผลิดอกใบบานแข่งแสงตะวัน

 

Sam_1828

Sam_1863

Sam_1873


 

จงต่อเติมแรงใจไฟชีวิต 
จงลิขิตเส้นทางสร้างความฝัน
มีน้ำใจเข้มแข็งและแบ่งปัน 
รู้ยึดมั่นคุณธรรมประจำตน

ศิษย์สุรธรรมงามเด่นเป็นช่อช้อย 
เหมือนรอคอยผลิใบไปทุกหน
อิ่มความรักเข้มข้นเต็มกมล 
โลกยินยลสุรธรรมล้ำปัญญา

 

Sam_2094

Sam_2070

Sam_2087

Sam_2096ปรัชญาเราสุรธรรมนำใจครู 
สั่งสมสู่ศิษย์รักประจักษ์หนา
เรียนดีมีวินัยแต่ไรมา 
คงคุณค่าวิชาเลิศประเสริฐการ

รั้วเทาฟ้าบ้านนี้ที่สร้างฝัน 
ผ่านคืนวันความทรงจำพร่ำเขียนอ่าน
จากลูกศิษย์ตัวน้อยน้อยเมื่อวันวาน 
สร้างพื้นฐานจนเติบใหญ่ในสังคม

 

Sam_1343

Sam_1348ฝากความหวังมอบไว้ให้ลูกศิษย์ 
ทุกชีวิตจงเลือกทางอย่างเหมาะสม
สุรธรรมนามนี้น่าชื่นชม 
ได้เพาะบ่มคนดีมีตำนาน

อำนวยพรจากใจครูอยู่เบื้องหลัง
เจ้ารอยชั่งจงเป็นสุขเกษมศานต์
เจริญโรจน์พิบูลวัฒน์สวัสดิ์ชาญ 
ร่วมสืบสานคุณความดีศรี”สุรธรรม”