R2R : กลุ่มสูติ-เด็ก (ตอนที่ 1)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หัวปลา (Knowledge vision)ของกลุ่มนี้ค่อนข้างนิ่ง เพราะทุกคนมองปัญหาร่วมกัน

       กลุ่มที่สามของเวที R2R รพ.ยโสธรครั้งนี้เป็นกลุ่มที่รวมตัวกันในครือของแผนกสูติกรรมและกุมารเวชกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลย คือ คลินิกพิเศษ คลินิฝากครรภ์(ANC) คุณอำนวยของกลุ่ม คือ คุณเบญจภา โจทย์แรกที่เราให้คือการเล่าเรื่องที่ภูมิใจและค้นหาปัญหาการทำงานที่ยังเหลืออยู่และอยากแก้ไข เพราะหากเมื่อแก้ไขแล้วผลดีที่เกิดขึ้นจะมีมากกว่าไม่ได้แก้ไข...และก็ไม่ใช่ปัญหาที่แก้ได้โดยเชิงนโยบาย

       การเดินเรื่องของกลุ่มนี้ค่อนข้างจะไปได้รวดเร็ว...แม้ว่าคุณกิจที่มาจะมีพี่ที่เป็นระดับหัวตึกอยู่ถึง 3 ท่านแต่ ณ เวทีนี้ทุกคนก็ได้ละลายกรอบของตนเองและทำหน้าที่เป็นคุณกิจได้อย่างดี เพราะจากที่ทราบข้อมูลว่าพี่หัวหน้าทั้งสามท่านนี้ไม่เพียงแต่นั่งทำงานในหน้าที่ผู้บริหารเท่านั้นแต่ ยังคงทำหน้าที่เชิงปฏิบัติการด้วย คือ ลงมือปฏิบัติงานเคียงคู่ไปกับลูกน้องด้วย ดังนั้นในการค้นพาแนวทางเพื่อการพัฒนางานจึงค่อนข้างทำได้ดี เพราะจะมีทั้งฐานที่รู้ในเรื่องการบริหารและมีภาพแห่งการทำงานร่วมด้วย

       หัวปลา (Knowledge vision)ของกลุ่มนี้ค่อนข้างนิ่ง เพราะทุกคนมองปัญหาร่วมกันคือ ในเรื่องการให้ความรู้-สุขศึกษาแก่ผู้รับบริการที่ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องที่ซ้ำซ้อน และทางกลุ่มอยากได้แนวทางหรือวิธีการที่เป็นแนวทางหรือแนวร่วมเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่ดิฉันชอบมากก็คือ การที่ทุกคนมีใจที่อยากทำงานหลอมรวมเป็นทีมหนึ่งเดียว ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากทุกคนมองเห็นปัญหาร่วมซึ่งลักษณะนี้จะเกิดได้ก็เมื่อทุกคนยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพราะเมื่อใดก็ตามที่ยึดผู้ป่วยเป็นที่ตั้งแล้ว การมองอะไรก็จะมีเป้าหมายในการมองมากยิ่งขึ้น

       สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากกลุ่มนี้ คือ ช่วงแรกของวันแม้พี่ที่มีบทบาทเป็นหัวหน้า แต่พอมาเข้ากลุ่มต้องสลายตนเองเป็นคุณกิจ และไม่ใช้อำนาจของตนที่ แม้แรกๆ จะถนัดกับพฤติกรรมเดิม คือ การผูกขาดในการพูดแต่พอคุณอำนวย "คุณเบญ" ช่วยตะล่อมและนำทีมเข้าสู่ประเด็นแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมาก เพราะหากเมื่อเทียบอายุแล้วคุณเบญจัดว่าอายุน้อยที่สุด แต่ก็มีใจที่ทุ่มเทกับเวทีมาก จึงนำกลุ่มเดินเรื่องไปได้อย่างไม่สะดุดมากนัก

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
     ผมชื่นชมกลุ่มนี้มาก ทั้งคุณกิจ คุณลิขิต และคุณอำนวยของกลุ่ม บวกกับหัวปลาที่นิ่งมาก เป็นตัวอย่างให้แก่กลุ่มอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ถึงการใช้ KM ในการเดินเรื่องเพื่อพัฒนาคน งาน และองค์กร
     "พี่แดง" คุณกิจ มือฉมัง ก็เป็นคนสะท้อนภาพของตน งาน และความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ในผมอยากให้นำเรื่องที่พี่แดงเล่ามาถอดลงไว้ใน Blog มาก หากทำได้นะครับ
เขียนเมื่อ 

เมื่อวาน(4 กค 49) มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำ R2R กลุ่มสูติ-เด็ก เป็นกลุ่มที่ทีมมากันครบและพร้อมหน้ามากที่สุด เจอพี่แดงก็เลยชักชวนให้มาอบรมการใช้ Blog ด้วยในวันที่ 5 ก.ค.49