ผู้นำร่วมตลอด ผู้ตามก็เต็มที่ วิทยากรมีหล้าบ้างแต่ก็สำเร็จด้วยดี

Resize+of+p1070081

อ.เก่งนั่งข้างพี่สุเมธ เกษตร 14 และที่เห็นส่วนใหญ่คือเกษตรมข. ตามมาด้วยเกษตรมก. เกษตรลาดกะบัง เกษตรแม่โจ้

15-16June 2006 at Inter Resort

Resize+of+p1070077