• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ความคาดหวัง/ ตั้งใจ ในการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  CAI เป็นเพียงสื่อ ไม่ใช่ครูที่ใช้สอน  
     ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการแพร่หลายมากขึ้น เพราะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน ดังนั้นโปรแกรมที่ช่วยสร้าง CAI จึงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันได้นำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาเชื่อมโยงบนเครือข่าย ทำให้เกิดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจ

       ด้วยเหตุนี้จึงเลือกเรียนวิชา CAI เพราะต้องการทราบถึงหลักการ กระบวนการออกแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา CAI เพื่อใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 34891
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)