GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เชิญหมู่เฮาชาวอีสาน

ลำนำ

"วัฒนธรรมประเพณีที่สืบสาน........เมื่อครั้งบรรพกาลสืบเนื่องมา

สู่กาลสมัยที่ถักทอและสานต่อ....ให้...ลูกหลานในกาลนี้...

                                                                         น.เมืองสรวง

                                                                         06/04/06

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ลำนำคำคม
หมายเลขบันทึก: 34886
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

"มูลเหตุแห่งศรัทธา...มิอาจจะนำพาชีวิตเฉกเช่นพวกเราได้...หากแต่พวกเราไม่ประสานความร่วมมือ "

                                                น.เมืองสรวง

                                                 19/05/06

 

" จงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดสู่รุ่น...เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...สู่องค์กรและท้องถิ่นของตนเอง..."

                                ( บทวิเคราะห์ละคร "แดรจังกึม" )

                                                 น.เมืองสรวง

                                                   22/05/06

ศร.ดร. เทียม  โชควัฒนา   กล่าวไว้ว่า "

1. รักตนเอง

2. รักครอบครัว

3. รักองค์กร

....ศาสตร์แห่งการครองชีวิตและทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

น้ำคำ..น้ำใจ..สู่สายธารน้ำคำแห่งสมาชิก gotokrow เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของคนแก่เฒ่าที่ท่านได้ศึกษาถึงเรื่องราวในอดีตให้พวกเราชาว gotokrow ได้ศึกษาถึงเรื่องราวนั้น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนคนรุ่นหลัง.......

ผมขออนุญาตสมัครเป็นลูกหลานชาวอีสานด้วยคนนะครับ

นับตั้งแต่ได้มาใช้อยู่ที่อุบลราชธานีได้ 3 สัปดาห์ ก็เหมือนกับผูกพันธ์กับทุกสรรพสิ่งที่นี่ครับ

ยินดีครับอาจารย์ จุดกำเนิดสกุล " แสงสุข " ของผมก็มาจาก จ. อุบลราชธานีครับ