ภาพเรียนรู้จากปูนแก่งคอย

 ภาพการเข้าเยี่ยมเรียน รู้ จาก ปูนแก่งคอย นายช่างทวีสิน ยืนยิ้มอารมณ์ดีต้อนรับทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๒ รศ.ประจักษ์ มอบของฝากจากขอนแก่น ให้ท่านอาจารย์ทวีสิน

ภาพที่ ๓ เริ่มการเรียนรู้ โดยท่านอาจารย์ทวีสิน ทุกคนนั่งเรียบร้อยบนเก้าอี้

 ภาพที่ ๔ เรียนรู้ โดยการนั่งสบายๆที่พื้น คนเล่าก็นั่งที่พื้น คนเรียนรู้ก็นั่งที่พื้น

 

ภาพที่ ๕ เรียนรู้แบบสบายๆ

ภาพที่ ๖ แนวคิดการเรียนรู้

ภาพที่ ๗ ภาพด้านล่างเอกสารในห้องการเรียนรู้

 ภาพที่ ๘ เข้าเยี่ยมที่ห้องปฏิบัติการ

ภาพจากที่พวกเราเข้าเยี่ยมชม "ปูน แก่งคอย"

JJ