การใช้ chi-square ที่ถูกต้อง

     วันนี้ผมมีโอกาสได้พบกับนักศึกษาที่นำข้อมูลที่จะวิเคราะห์ด้วย chi-square มาขอคำปรึกษาตอนเกือบจะสี่ทุ่มแล้ว

     ก็พบว่าที่เขาได้ลองทำมาก่อนแล้วนั้นมีค่าสังเกต (observe value) ใน cell บาง cell เท่ากับศูนย์ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการใช้ spss ปัญหาที่มาขอคำปรึกษาคือการแปลผลไม่ถูก แต่ผมได้อธิบายไปว่า ยังไม่ต้องนึกถึงการแปลผลเลย เพราะการวิเคราะห์ยังทำไม่ได้ ต้องวิเคราะห์ใหม่ (เป็นเรื่องปกติของการใช้ chi-square) ที่นี้เรื่องเลยยาว นักศึกษาคนนั้นได้นำเอกสารของรุ่นพี่ (ไม่ประสงค์ออกนามและนามสถาบัน) ที่จบแล้วมาให้ดู ปรากฎว่ามีลักษณะดังกล่าวอยู่แต่ใช้ได้ (ผ่านการรับรองเป็นสาระนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์) ก็เกิดเป็นประเด็น ซึ่งผมได้ทดลองถามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ด้วย chi-square ก็ตอบได้ไม่ชัดนัก

     ผมสัญญาว่าจะนำรายละเอียดซึ่งได้จากที่ให้เขาไปสรุปมา หลังจากที่ฟังผมอธิบายใหม่แล้ว และให้เอกสารอ้างอิงไปศึกษาก่อน เมื่อปรับปรุง/ตรวจทานแล้ว ลงไว้ในบันทึกต่อจกาวันนี้ เผื่อว่าอาจจะมีการเข้าใจผิด เพราะเชื่อหรือเห็นต่อ ๆ กันมา โดยเฉพาะเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองเป็นสาระนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์แล้ว

     เรื่องนี้ผมได้เคยสรุปไว้รอบหนึ่งแล้วเป็นเอกสาร แต่ไม่แน่ใจว่าเก็บไฟล์ไว้ที่ไหน หรือไปกับ Hard disk ตัวเก่าแล้วก็ไม่ทราบ นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่มีกระบวนการจัดเก็บที่ดีในอดีต

อนุชา  หนูนุ่น บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 00.35 น.

======================================================================

     และวันนี้เลิกประชุมเร็ว เพื่อให้เพื่อน ๆ ที่มาจาก 3 จว.ภาคใต้ ได้เดินทางกลับถึงไม่ทันค่ำ

     ทำให้ได้ทบทวนเอกสารที่นักศึกษาถ่ายมาให้ดู พบว่าทั้ง 3 อย่างมีความผิดพลาดในการใช้ chi-square เช่นกรณีที่มีค่าสังเกตเท่ากับศูนย์ การอ่านค่า fisher's หรือ ค่า Yete's ทำให้ผมต้องเร่งทบทวนเรื่องนี้ กล่าวคือ รู้ (ไม่แม่นนัก) แต่ยังจัดระบบที่จะนำเสนอไม่ได้ ต้องทบทวนเสียหน่อยแล้ว ทั้งนี้เพราะทิ้งร้างมานานแล้วเช่นกัน ถ้าหากเรื่องนี้ได้มีใครทบทวนไว้แล้วอย่างเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดง่าย ๆ เข้าใจง่าย ๆ ก็อยากได้คำชี้แนะครับ หากรอผมก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะเสียแล้ว

อนุชา  หนูนุ่น บันทึกไว้เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เวลา 16.29 น.

======================================================================