ขอเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้ง 3/2548 (กลุ่มพัสดุ ) ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด่วนค่ะ