ความเห็น 2192

ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพัสดุ

porn
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

-ของ มอ. ซื้อโดยวิธีพิเศษค่ะ (ฟังจากประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่ายในกลุ่มพัสดุจากการประชุมที่จังหวัดขอนแก่น) โดยครุภัณฑ์รายการนั้นเป็นครุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีพิเศษ รายละเอียดถามได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะแพทย์ฯมอ.ค่ะ แต่จริงๆแล้วอยากให้ทำ e-Auction มากกว่า