ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ วันที่ 28 สิงหาคม 2548

สรุปประชุม คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกะหรอ

วันที่ 28 สิงหาคม 2548 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ.ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

เป้าหมายหลักของการประชุมในวันนี้ คือ เชิญคณะกรรมการเครือข่ายมาร่วมหารือ ในการจัดตั้ง “ กองทุนลดรายจ่ายวันละบาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน ของตำบลกะหรอ “

มีคณะกรรมการเครือข่ายเข้าร่วมประชุมทั้ง 9 หมู่บ้าน รวม 13 คน และทีมวิจัย จาก มวล. 3 คน

กล่าวเปิดประชุมโดย คุณสมศักดิ์ สาริกา

คุณสมศักดิ์ สาริกา ได้เล่าถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล “ ผู้นำองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น” ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ถือเป็นความภาคภูมิใจมาก ที่สามัญชนคนธรรมดามีโอกาสได้เข้าเฝ้าและได้รับพระทานเข็มและใบประกาศจากพระหัตของพระองค์ท่าน

หลังจากนั้นก็ให้ ก็ให้ตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม โครงการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน ณ. โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 22 สิงหาคม 2548 สรุปรายละเอียดว่าได้อะไรบ้างจากการไปครั้งนี้

คุณวรรณี ศุภพันธุ์มณี เล่าให้ฟังว่า จังหวัดสงขลามีความพร้อมมาก และมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างกับกะหรอ ที่หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือน้อย

คุณสมรัก ใจกล้า การจัดเวทีการประชุมในวันนั้นจัดได้สวยงาม และดูยิ่งใหญ่ เพราะเป็นการประชุมระดับจังหวัด และเข้าใจกองทุนสัจจะวันละบาทเพิ่มมากขึ้น

คุณภูวนารถ รัตนวงศ์ และ พี่แม็ค ต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่า กะหรอของเราควรจะรีบตั้งกองทุนสัจจะวันละบาท เพื่อประชาชนในหมู่บ้านจะได้รับสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น

สรุปได้ว่า ทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า อยากจะให้ ตำบลกะหรอ มีกองทุนนี้เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้กรรมการแต่ละหมู่บ้าน ไปประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านของตนเอง และจะจัดกองทุนนี้ให้เร็วที่สุดที่จะทำให้ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวกะหรอของเราเอง

หลังจากนั้น คุณพัชรี วารีพัฒน์ ก็นำเข้าสู่กระบวนการ ของ KM ให้คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านประเมินว่าหมู่บ้านของตนเอง ในตอนนี้อยู่ระดับไหน แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ

1.โครงสร้างและกระบวนการทำงาน

2.ด้านบริหารงบประมาณและทรัพยากร

3.ด้านพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย

4.ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
และในแต่ละหัวข้อมี 4 ระดับ คือ ดี ปานกลางน้อย ให้แต่ละหมู่บ้านประเมินตามความเป็นจริง สรุปออกมาได้ดังนี้คือ ข้อ 1 –3 อยู่ในระดับดี แต่ข้อ 4 อยู่ในระดับน้อย ทางเครือข่ายจะประชุมและหาวิธีในการแก้ไขต่อไป

หลังจากนั้นก็หารือเกี่ยวกับข้อมูลที่จะนำไปเสนอในการสัมมนาปลายเดือนกันยายน

พี่พัชรี นำเสนอว่า ในการนำเสนอแต่ละครั้ง เราจะต้องเตรียมข้อมูลไปให้เรียบร้อย และ พี่พัชรี บอกว่า ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูล จะต้องมีเพลงมาร์ชประจำตำบล หรือเพลงปลุกใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ฟัง โดยอัดใส่แผ่นซีดี และมีภาพประกอบด้วย เป็นภาพกิจกรรมที่ทำในพื้นที่แต่ละครั้ง หลังจากนั้นก็มีการซ้อมร้องเพลงกันเป็นการปิดท้ายการประชุมในวันนี้

สรุปได้ว่าการประชุมในวันนี้ ชาวกะหรอของเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวกะหรอ

และในวันที่ 1 กันยายน 2548 ทีมกะหรอจะไปดูงานและเรียนรู้การจัดตั้งกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ที่จังหวัดสงขลา จาก ครูชบ เจ้าของแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร จะนำรายละเอียดมานำเสนอให้ทราบกันอีกทีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 
อยากได้เนื้อร้องเพลงมาชร์ของกะหรอครับ