หลังจากที่พวกเรา เจ้าหน้าที่ประจำ งานวิจัย ได้ย้ายที่ทำการ จากชั้น 2 กองบริการการศึกษา มาอยู่บริเวณ ชั้น 6 CITCOM  ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 48 ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเข้าที่แล้ว   

   เรามีเจ้าหน้าที่เดินหนังสือ ที่จะไปคอย รับ-ส่งเอกสาร ที่ตึกมิ่งขวัญ วันละ 2 รอบ คือ  10.00 น. และ 13.30 น.

   และมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทุกห้อง..ติดตามรายละเอียดได้จาก  http://www.research.nu.ac.th

และหากมีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง blog ควบคู่กับกับเว็บไซด์ของงานวิจัย ค่ะ