สวัสดีคะ เพื่อน กัลยาณมิตร ทุกท่าน

 

แจก CD เข็มทิศชีวิต คุณฐิตินาถ ณ พัทลุง

 

ขอรับได้ที่นี่เลยนะคะ แล้วจะจัดส่งให้ภายใน 7 วันค่ะ

 

หมายเหตุ :  จากที่มีผู้สอบถามเข้ามาเรื่อย ๆ ในเรื่องของ ซีดีนะคะ  ขอชี้แจ้งดังนี้ค่ะ

ข้อความ:

> เกี่ยวกับผู้แจกซีดี

ผู้แจกไม่ใช่คุณอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง ค่ะ  อีกทั้งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ค่ะ เราเป็นผู้อ่านที่ชื่นชอบผลงานของคุณอ้อย และเห็นว่า เนื้อหาในซีดีนี้ เป็นธรรมะที่เข้าใจได้ง่าย จึงอยากมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นโดย ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดค่ะ ซึ่งดิฉันเป็นผู้นำมาเผื่อแพร่เพื่อแจกจ่ายซีดีนี้ และ มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้จัดส่งซีดีให้ ตามหน้าซองที่ท่านได้รับซีดีกันไปค่ะ

หลายท่านติดต่อเข้ามา เชิญไปบรรยายบ้าง หรือ ต้องการพูดคุยส่วนตัวกับคุณอ้อยบ้าง ก็ขอชี้แจ้งอีกครั้งนะคะว่า ผู้แจกซีดี เป็นเพียงผู้ชื่นชอบผลงานของคุณอ้อยเท่านั้นค่ะ หากต้องการติดต่อคุณอ้อยโดยตรง แนะนำว่า ในหนังสือเข็มทิศชีวิต จะมีชื่อสำนักพิมพ์อยู่ ซึ่งน่าจะลองติดต่อผ่านทางสำนักพิมพ์ดูค่ะ


> สวัสดีค่ะคุณ Benzgy ดิฉันขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับซีดี เข็มทิศชีวิต ที่คุณ Benzgy ได้แจกไว้น่ะคะ ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้าง
 
เนื้อหา จะเป็นการบรรยายซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ หนังสือเข็มทิศชีวิต นะคะ เป็นธรรมบรรยาย ให้กับผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดผาณิการาม ค่ะ 

 
> และซีดีนี้ต้นฉบับเขาแจกฟรีอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
ได้รับการแจกต้นฉบับ มาจาก เพื่อนกัลยณมิตร ค่ะ  ( ก็ได้มาฟรีนะคะ )
 
ในความเห็นด้วนเป็นซีดีบรรยายธรรมฟรี จึงไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือไม่ แต่เชื่อว่าผู้บรรยายเอง ก็ ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะ ให้กับเพื่อน ๆ กัลยาณมิตร ผู้ปฏฺิบัติธรรม และผู้สนใจในธรรมะ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีลิขสิทธิ์ @^^@
 
แต่ไม่ทราบที่มา จริง ๆ ว่า ซีดี ต้นฉบับจะมีการขายหรือไม่ แต่เท่าที่ฟังดูแล้ว เป็นการบรรยาย ธรรมะให้กับผู้ปฏฺบัติธรรมที่วัดนะคะ แล้วมีผู้บันทึกเสียงนั้นมาแบ่งปันแจกให้กับผู้อื่นด้วย 


เชื่อว่า คนที่ได้ฟังแล้ว ยังไม่เคยอ่านหนังสือของคุณอ้อย ก็จะไปหาซื้อมาอ่าน และคนที่ได้อ่านแล้ว ก็จะได้เข้าใจลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นค่ะ
 
ธรรมบรรยายที่คุณออ้ย บรรยาย เรียบง่าย ภาษาพูดที่สามารถสื่อสารให้ คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจได้ง่าย และเพื่อเป็นแนวทางการปฏฺิบัติธรรมที่ถูกต้องค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ