การพัฒนาบุคลากรพิพิธภัณฑ์ฯ ชุมพร

  ติดต่อ

  เสริมอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาหน่วยงาน  

เมื่อวันที่  13 -15 ก.ค.ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร ได้ส่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  เสริมอาวุธทางปัญญา  พัฒนาเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์  ณ  โรงแรมตรัง  กรุงเทพฯ  และ  และโรงแรมเฟลิกซ์  ริเวอร์แคว  รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มาพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  โดยมีรายละเอียดการประชุม  คือ

ลักษณะการประชุมสัมมนา

- การบรรยายทางวิชาการโดยผู้มีประสบการณ์

- การประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏบัติการ (work shop)

- การสรุปผลและนำเสนอผลงาน

ผลที่ได้จากการประชุมสัมมนา

- เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้ประชาชนรู้จัก  และรับทราบข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งกิจกรรม  และความเคลื่อนไหวต่างๆ

- รู้จักการใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน

- เพิ่มพูนความสามารถและทักษะในการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- เรียนรู้ในการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะกับกับยุคสมัย

- เข้าใจการเขียนประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปกรรม

- รับทราบมุมมองของสื่อมวลชนที่มีต่องานประชาสัมพันธ์ด้านศิลปกรรม

- แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ปัญหา  และข้อเสนอแนะในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากทราบเนื้อหาในการประชุมสัมมนาเรื่องที่เรานำเสนอ  สามารถเข้ามาพบปะพูดคุยกับเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (คุณประเสริฐ  เครือหงส์) ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ชุมพร ทุกวันพุธ - อาทิตย์  เวลา  9.00 - 16.00  น.ค่ะ


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Nation-Museum

หมายเลขบันทึก: 3460, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-09 13:56:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การพัฒนาระบบราชการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)