ข่าวขบวนองค์กรการเงิน ความเคลื่อนไหว ๕ พื้นที่ และเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ รายงานให้ท่านได้ทราบเป็นประจำ รายละเอียดที่นี่ี่