AAR การประชุมเครือข่าย UKM ครั้งที่ 3/2548

AAR การประชุมเครือข่าย UKM ครั้งที่ 3/2548


          การประชุมครั้งนี้จัดที่ขอนแก่น   ระหว่าง 2 – 3 ก.ย.48   โดย มข. เป็นเจ้าภาพ   เน้นการ ลปรร. 3 ด้าน คือ  การเงิน – การคลัง,  พัสดุ,   และการเจ้าหน้าที่   มีสมาชิกมาร่วมประชุมพร้อมหน้า   ได้แก่ มม.,  มน.,  มอ.,  มมส.,  มข.   และยังมี มรภ. มหาสารคามมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย


1.      ความคาดหวังของผมต่อการมาร่วมประชุมครั้งนี้ก็คือ   อยากมาเห็นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการ ลปรร. ผ่าน B2B อย่างจริงจัง   คือมีการวางรากฐาน   วางระบบ   ให้เกิดการ ลปรร. ของจริงระหว่างสมาชิกเครือข่าย UKM   คือผมมองการมาประชุม 3 เดือนครั้งว่าไม่ใช่การ ลปรร. ของจริง     การ ลปรร. ของจริงต้องเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานจริง ๆ   ซึ่งจะเห็นร่องรอยได้จาก
·       มีการ ลปรร. ผ่านไอที   ทั้งที่เป็น B2B,  ผ่านเว็บบอร์ด,   หรือผ่าน e-mail loop ก็ได้
·       มีการเดินทางไปดูงาน ณ หน่วยงานที่มี Best  Practice
·       มีการเชิญคนจากสมาชิก UKM แห่งหนึ่งไปทำ Peer Assist ให้แก่อีกแห่งหนึ่ง
·       มีการไปร่วม Knowledge Sharing Day ของอีกแห่งหนึ่ง
·       เห็นร่องรอยของการยกระดับ “ความรู้ปฏิบัติ” ข้ามแดนสถาบัน
2.      ผมคาดหวังจะเห็นผู้แทนสมาชิก UKM ช่วยกันคิดเกณฑ์ง่าย ๆ (เบา ๆ) สำหรับประเมินตนเอง   ว่า KM ของสถาบันเดินไปตรงทางหรือไม่   คุณภาพ (สุขภาพ?) ของ KM ภายในสถาบันเป็นที่น่าพอใจหรือไม่
3.      ผมอยากเห็นแกนนำของสมาชิก UKM ช่วยกันคิดวิธีจัด/จัดการระบบ KM ในแต่ละมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ลงแรงน้อย   ลงทุนน้อย   แต่ได้ผลมาก
4.      สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง   คือได้พบ “ยอดคุณอำนวย” ของ มม. คือ ผศ. ดร. ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา
5.      สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังอีกประการหนึ่งคือการพัฒนาระบบไอทีของเครือข่าย UKM   สำหรับเป็นเครื่องมือของ KS แบบไม่ต้องพบหน้า   โดยการนำของคุณวิภัทร  กับ ผศ. นพ. ชัยเลิศ    ม.มหิดล   วันที่ 1 ต.ค.48  UKM จะมี website www.thaiukm.org เป็น “บ้าน” สำหรับ ลปรร. กัน
6.      สิ่งที่ได้บางส่วน  ไม่ครบถ้วน   คือแนวทางประเมิน KM ของแต่ละสถาบัน   พอคุยกันเรื่องประเมินคนมักจะเกร็ง   ที่จริงผมอยากได้แนวทางง่าย ๆ เพื่อดูว่าไปถูกทางและมีความคืบหน้าในระดับที่พอใจ   คือมองที่ Internal/self Assessment   สิ่งที่ได้คือตกลงกันว่าทีมประสานงานเครือข่ายจะไประดมความคิดกำหนด TOR ของ External Evaluation และ สคส. จะหาผู้เชี่ยวชาญมาทำ Empowerment Evaluation
7.      สิ่งที่ยังไม่ได้   คือวิธีจัดการ KM ในแต่ละมหาวิทยาลัย   ชนิดที่ออกแรงน้อย   ลงทุนน้อย   แต่ได้ผลมาก   ที่จริงผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ยาก   เป็นเส้นผมบังภูเขา
8.      สิ่งที่ผมอยากเห็นในการประชุม UKM ครั้งต่อไป   คือการนำเสนอว่าเครือข่าย UKM ได้ร่วมกันกำหนดวิธีการบูรณาการ KM เข้ากับ HRD   และนำผลสำเร็จของแต่ละสมาชิกเครือข่ายมาเล่าสู่กันฟัง
9.      คณะผู้จัดการประชุมของ มข. จัดได้เก่งมาก   อาจจะเก่งเกินไป   คือสามารถพาคณะผู้เข้าร่วมประชุมไปต่างประเทศได้ด้วย (ไปชายแดนลาว)   ผมเกรงว่าจะเป็นการเริ่มต้นมาตรฐานการประชุมว่าต้องพาไปเที่ยวด้วย   แล้วการเที่ยวก็ค่อย ๆ ขยายออก   การ ลปรร. ค่อย ๆ ลดลง   อย่างนี้คงไม่เหมาะ   เราคงต้องช่วยกันระมัดระวังครับ   งาน : เที่ยวไม่ควรน้อยกว่า 3 : 1 ครับ   ผมคิดว่านี่คือจริยธรรมของการทำงานอย่างหนึ่ง

        

     การประชุมกลุ่มบริหารเครือข่าย                       บรรยากาศห้องประชุม

                             

                         รศ. นพ. อภิชาติ  ศิวยาธร   ผู้อำนวยการเครือข่าย


                                                            
วิจารณ์  พานิช
   4 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)