ติดต่อ

  ติดต่อ

“คุณเอื้อ KM”

คุณเอื้อ KM”


          เมื่อวันที่ 31 ส.ค.48   “คุณเอื้อ” แห่ง รพ.บ้านตาก   นพ. พิเชฐ  บัญญัติ   ได้รับเชิญจาก สสส. ให้มาเล่าการทำหน้าที่ “คุณเอื้อ” KM ของตน   เป็นที่ประทับใจทั่วกัน    และตอนบ่ายวันเดียวกันก็ได้เล่าต่อคณะกรรมการนโยบาย สคส. อีกครั้งหนึ่ง   แต่เป็นฉบับย่อ   ท่านที่สนใจโปรดอ่านจากจดหมายข่าว  ถักทอสายใยแห่งความรู้  ฉบับที่ 14  ประจำเดือนกันยาย – ตุลาคม 2548   เรื่อง “ผลดีของการจัดการความรู้ในองค์กร   ในมุมมองของผู้บริหาร”   ชื่อเป็นอย่างนี้   แต่เนื้อในกว้างกว่าชื่อมาก   มี “KM Concentrate” หรือ KM เข้มข้นหรือหัวใจ KM อยู่ในบทความนี้


          บทความนี้สะท้อนภาพรวมด้านหน้าที่ของ “คุณเอื้อ”   ซึ่งถ้าให้ผมสรุปประโยคเดียว   ก็จะได้ว่า “บริหารงานแบบเอื้ออำนาจ” (empowerment)


          สิ่งที่ไม่ปรากฏในบทความ   แต่ปรากฏในวงเสวนาก็คือ   หมอพิเชฐ ทำหน้าที่นี้มาแล้ว 8 ปี   ผลงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการสั่งสมทีละเล็กละน้อย   ทำไปเรียนไป   ในลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ   หมอพิเชฐบอกว่าบางเรื่องพูดคุยกันล่วงหน้าถึง 3 ปีก่อนที่จะได้ทำกันจริง ๆ จากแรงกระตุ้นกระแสภายนอก


          นอกจากเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติแล้ว   รพ.บ้านตากยังสอดแทรกการเรียนรู้เชิงทฤษฎี   ใหม่ ๆ เข้าไปในการประชุมที่จัดเป็นประจำอยู่แล้ว   ในลักษณะที่เป็น “การเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว”
          เข้าใจว่า สสส. ได้บันทึกเสียงไว้   ผู้สนใจน่าจะขอ file เสียงและ Ppt จาก สสส. ได้   ในนั้นมี “ความรู้ฝังลึก” สำหรับ “คุณเอื้อ” เต็มไปหมด

 

            

           นพ. พิเชฐ  บัญญัติ                                      บรรยากาศการประชุม

 


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   1 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 3442, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

ความเห็น (2)

Ka-Poom
เขียนเมื่อ 
หากให้ดี...ยิ่งขึ้นต่อการเรียนรู้ คุณกิจ..น่าจะเป็นผู้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของ KM รพ.บ้านตากนะคะ...น่าจะมีภาพหรือเรื่องเล่าการทำงานในมุมมองของคุณกิจ คุณอำนวย หรือคุณอื่นๆ ด้วยนะคะ...
มี VDO เรื่องการจัดการความรู้ใน รพ. บ้านตาก ความยาว ๓๐ นาที    จะได้ประเด็นที่ต้องการครับ     ซื้อได้ที่ สคส. ๑๐๐ บาทครับ