ความเห็น 44460

“คุณเอื้อ KM”

เขียนเมื่อ 
หากให้ดี...ยิ่งขึ้นต่อการเรียนรู้ คุณกิจ..น่าจะเป็นผู้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของ KM รพ.บ้านตากนะคะ...น่าจะมีภาพหรือเรื่องเล่าการทำงานในมุมมองของคุณกิจ คุณอำนวย หรือคุณอื่นๆ ด้วยนะคะ...