วัตถุประสงค์หลักของBlog

Blogเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเราเองอย่างเป็นระบบ

โครงการวิจัย การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนโดยการสนับสนุนของสกว.และ  ศตจ.มีเครือข่ายเรียนรู้หลักอยู่ 5 พื้นที่ เรามีเวทีF2Fทุก3เดือน จะจัดในวันที่28-29ก.ย.นี้ ตอนนี้เครือข่ายได้ทยอยเปิดBlogเพื่อเชื่อมการเรียนรู้แบบB2B ก่อนการสัมมนาราย 3 เดือนด้วย        ทีมม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราชเปิดBlogนำร่องเป็นแห่งแรก อาจารย์หญิงเขียนมาหารือว่าควรเปิดBlogกันทุกคนหรือไม่ เพราะทีมวิจัยมีหลายคน ผมมีความเห็นดังนี้ครับ

"แล้วแต่ทีมครับ โดยที่Blogจะช่วยในการสื่อสาร แต่เป็นวัตถุประสงค์รอง วัตถุประสงค์หลักคือ การเรียนรู้พัฒนาตนเองจากการบันทึก ทบทวนข้อมูลความรู้ที่เราเข้าใจซึ่งของใครก็ของคนนั้น ดังนั้นทีมงานอาจใช้Blogเดียวกัน แต่อาจจะเขียนเล่าแบบลงลึกในประเด็นที่นักวิจัยแต่ละคนรับผิดชอบซึ่งจะผสมผสานแนวคิด ทฤษฎี ประสบการณ์จากพื้นที่กลั่นกรองเป็นความเข้าใจของเราเองสื่อสารกับตัวเราเองและคนอื่น ๆ (การเขียนบันทึกจะช่วยกลั่นกรองจัดระบบข้อมูลความคิดให้เป็นระบบ ทำให้เราชัดขึ้น) การทำเช่นนี้จะทำให้Blogกลายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเราเองอย่างเป็นระบบ คนอื่น ๆที่เข้ามาเรียนรู้เป็นเรื่องรองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (7)

จันทวรรณ
IP: xxx.7.128.164
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณภีม

ดิฉันมีความคิดเห็นว่า สร้างเป็นชุมชนบล็อกจะดีกว่านะคะ เพราะบล็อกแต่ละบล็อกจะสามารถอยู่ได้ในหลายชุมชนคะ ดังที่ดิฉันได้เขียนประโยชน์ของชุมชนบล็อกไว้ที่บันทึก http://gotoknow.org/tutorial/communitykeyword/41 คะ

และนอกจากนี้ username หนึ่งๆ สามารถเข้าใช้ระบบได้เพียงเครื่องเดียวต่อครั้ง ไม่สามารถใช้หลายเครื่องพร้อมกันได้นะคะ

ขอบคุณคะ

จันทวรรณ

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

ในการใช้ชุมชนBlogจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนนั้น เรามีพื้นที่วิจัย 5 พื้นที่ ผมอยากให้แต่ละพื้นที่เปิดBlogเป็นขั้นตอนแรก แต่เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีนักวิจัยหลายคน จากตัวอย่างตำบลกะหรอ ผมเห็นว่า ทีมงานมี5-6คน แต่ละคนอาจจะมีBlogของตนเอง แล้วจัดกลุ่มอยู่ในชุมชนกะหรอ และร่วมอยู่ในชุมชนองค์กรการเงินชุมชนอีกชั้นหนึ่ง แต่ละพื้นที่ก็จะมีชุมชนภายในเขตปฏิบัติการของตนเอง เช่น สงขลาของครูชบก็จะมีBlogในชุมชนสงขลาเรื่องสัจจะวันละ 1 บาท และร่วมอยู่ในชุมชนองค์กรการเงินชุมชน อย่างนี้ครับ
แผนภูมิของอาจารย์เหมือนกับว่าอาจารย์เปิด 3 Blogแล้วเลือกแสดงตัวเองที่แตกต่างกันในแต่ละBlogและเข้าร่วมในชุมชนตามลักษณะนั้น ๆ ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.19.205.252
เขียนเมื่อ 

ตำบลกะหรอโดยทีมอ.หญิงประชุมกันว่าจะมีBlogเดียว โดยให้ผู้ช่วยเป็นคนรวบรวมนำเสนอ ผมเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะได้ประโยชน์เฉพาะการสื่อสารส่งข่าว นักวิจัยควรเขียนบันทึกเกาะติดในเรื่องที่เราสนใจเกี่ยวข้องหลักเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง ถ้ารวม ๆในBlogเดียวกัน แต่ละคนควรเขียนโดยโค๊ดของตนเอง แล้วรวมเสนอในชุมชนกะหรอBlogเดียว

สรุปคือ ผมเห็นว่า อยู่ที่ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของBlog  ซึ่งผมเห็นด้วยกับอาจารย์ว่าแม้เราคนเดียวก็มีหลายช่อง(Blog)ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

จันทวรรณ
IP: xxx.7.140.207
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำอธิบายคะคุณภีม ดิฉันได้ประเด็นใหม่ซึ่งเป็นความต้องการของผู้ใช้โดยตรงในแง่ของการเป็นชุมชนซ้อนชุมชนคะ

การใช้งานบล็อกย่อมขี้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะนำไปใช้อย่างไร เพียงแต่ดิฉันเกรงว่าจะไม่ทราบกันถึงข้อจำกัดของระบบว่า บล็อกแต่ละบล็อกสามารถมีผู้ใช้ได้คนเดียว และเข้าใช้งานได้เครื่องเดียวต่อครั้งคะ

การมีผู้ช่วยรวบรวมบันทึกและเป็นตัวแทนเขียนในบล็อกหนึ่งๆ ก็เป็นเทคนิคที่ดีคะ เพราะหลายๆ ท่านอาจจะพิมพ์ไม่คล่อง หรือ ใช้อินเตอร์เน็ตไม่คล่อง หรือ ไม่มีเวลาเขียน คะ

ขอบคุณคะ
จันทวรรณ

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์จริง ๆที่เอาใจใส่ให้คำแนะนำ เรื่องข้อจำกัดของระบบที่บล็อกแต่ละบล็อกสามารถมีผู้ใช้ได้คนเดียว และเข้าใช้งานได้เครื่องเดียวต่อครั้งนั้น ผมโดนมาแล้วครับ เพราะ Blogองค์กรการเงินชุมชนสามารถเข้าใช้ได้ 3 คน บางทีผมขอให้แหม่มเข้าไปใส่รูป ขณะที่ผมเขียนอยู่ ทำให้บันทึกหายไปหลายครั้งแล้วครับ แต่โดยรวม ผมเห็นว่าทีมงานพัฒนาBlogทำได้เยี่ยมมากครับ การใช้งานสะดวกมาก ๆ ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งที่ทำให้เราสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น
ภูมิ ภคเมธาวี
IP: xxx.19.202.174
เขียนเมื่อ 
......................................??????????????????????????
ภูมิ ภคเมธาวี
IP: xxx.19.202.174
เขียนเมื่อ 
......................................??????????????????????????