เวทีสัมมนา28-29ก.ย.

แลกเปลี่ยนเสริมพลังกัน ผลที่ได้เป็นความรู้ทวีคูณ

วันที่29เป็นเวทีทบทวนความรู้/ทักษะของคุณวิจัยและคุณอำนวยจากบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนคุณกิจในพื้นที่เป้าหมายของตนเองอย่างเข้มข้น 

เป้าหมาย เพื่อประเมินว่า ตนเองได้พัฒนาความสามารถ(ความรู้และทักษะ)เพื่อสนับสนุนคุณกิจไปสู่เป้าหมายมากน้อยแค่ไหน

ใช้ร่างตารางอิสรภาพที่พัฒนากันมาตั้งแต่เวทีที่สวนดุสิต โดยเขียนเล่าผ่านกิจกรรมที่ลงไปดำเนินการในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง และผลเป็นอย่างไร? (ใช้แบบจำลองปลาตะเพียนว่ายน้ำ)

1.กิจกรรมเรียนรู้ สร้างความเข้าใจปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 1)ระบบสนับสนุน นโยบาย/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2)บริบทชุมชน สถานะภาพของเครือข่าย กองทุนแต่ละกองทุน และสมาชิก
2.กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย กลุ่มและสมาชิกมีอะไรบ้าง ผลเป็นอย่างไร

ทั้ง 2 ข้อ เริ่มจากตัวกิจกรรม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม และผลที่เกิดขึ้น ถ้าได้บันทึก จัดระบบข้อมูลและเขียนเล่าไว้ในBlogก็จะทำให้ง่ายขึ้น

จากกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นในข้อ1และ2 เป็นผลให้คุณกิจยกระดับความสามารถเข้าไปสู่เป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง และทำให้คุณวิจัยและคุณอำนวยเกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มความสามารถในเรื่องใดบ้างตามร่างความสามารถด้านต่าง ๆที่เราสรุปเอาไว้ และมีประเด็นความสามารถอะไร     ที่ค้นพบเพิ่มเติมบ้าง?

ประเด็นที่เสนอไว้อาจไม่ครบถ้วนทั้งหมด ทีมงานมีข้อเสนอเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเขียนมาคุยบ้างครับ ถือเป็นการสรุปความรู้ร่วมกันโดยแต่ละทีมทำการบ้านของตนเองมาอย่างดีที่สุด นำมาแลกเปลี่ยนเสริมพลังกัน ผลที่ได้เป็นความรู้ทวีคูณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)