รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ เช่น รูปที่ท่านถ่ายจากกล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ รูปที่ได้จากการทำ Screenshot เป็นต้น จะไม่สามารถนำมาใส่ในบันทึกได้เพราะเนื้อที่ของจอภาพที่จำกัด (อ่านเพิ่มเติมในบันทึกที่ผ่านมา)

ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องลดขนาดรูปนั้นๆ ให้เล็กลงขนาดกว้าง (Width) ประมาณ 440 pixels เพื่อให้รูปใส่ในบันทึกได้และแสดงได้อย่างลงตัวในจอขนาด 800 x 600

การลดขนาดรูปอย่างง่ายและรวดเร็ว คือ ใช้โปรแกรมช่วย เรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า Image Resizer ดิฉันขอแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรมตัวนี้จาก PowerToys ของบริษัท Microsoft คะ ฟรี และ ขนาดไม่ใหญ่นัก 521KB(http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx)

เมื่อท่านดาวน์โหลดโปรแกรม Image Resizer มาลงในเครื่องของท่านแล้ว เมื่อเริ่มใช้งาน ก็เพียงแค่

  • ไปที่รูปนั้นๆ แล้วกดคลิ๊กขวา เลือก Resize Image ดังในรูปคะ

  • แล้วเลือกปรับขนาดความกว้างของรูปให้เป็น 440 pixels

  • แล้วโปรแกรมก็จะสร้างไฟล์ใหม่ขนาดเท่าที่ปรับไว้ออกมาให้ท่าน

อ่านจบแล้ว ก็อย่าลืมได้ดาวน์โหลดโปรแกรม Image Resizer มาลงก่อนนะคะ

จันทวรรณ