การพัฒนา Online Community

ดิฉันศึกษาเรื่องการพัฒนา Online Community มาตั้งแต่สมัยเรียนที่ UMBC

Prefessor ที่สอนวิชานี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญที่คนในแวดวงยกย่องให้เป็นอันดับต้นๆ ของโลกของงานวิจัยด้านนี้ทีเดียวคะ ท่านชื่อว่า Prof. Dr. Jennifer J. Preece หากกดลิงค์เข้าไปจะเห็นงาน Publications ของท่านที่มีอยู่มากมาย

ในด้านการพัฒนา Online Community ใน GotoKnow.org เรียกได้ว่า ทีมงานพยายามเอาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จาก Dr. Preece มาใช้อย่างมากมายคะ (คุ้มกับที่ส่งทีมงานไปเรียนคะ) 

ความรู้ส่วนหนึ่งคือ การคำนึงถึงองค์ประกอบด้าน Sociability และ Usability ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากต่อการพัฒนา Online Community ที่มีประสิทธิภาพ ดังแสดงในรูปคะ ซึ่งอ้างอิงมาจาก HomePage ของ Dr. Preece

 

กล่าวโดยสรุป ในด้าน Sociability การพัฒนาระบบที่ต้องเน้นให้เห็นถึง

  1. วัตถุประสงค์: ที่ต้องชัดเจนและมีจุดยืน
  2. คน: เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือระหว่างกัน
  3. นโยบาย: ที่ต้องชัดเจนสนับสนุนการสร้างและรักษาชุมชนให้คงอยู่

ในด้าน Usability  

  1. เน้นการออกแบบหน้าตาของระบบที่สนับสนุนให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
  2. ไม่สับสน ดูน่าใช้ ใช้งานง่าย 
  3. และมีความคงที่สม่ำเสมอในรูปลักษณ์การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ (Information Architecure Design)

GotoKnow.org มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ ความเป็นบล็อก คือ เข้าใช้งานเพื่อบันทึกความคิดประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ได้โดยทันที เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย นำเสนอความรู้ได้อย่างฉับไว รวบรวมและจัดกลุ่มความรู้ได้อย่างชัดเจน และอีกมากมายที่เรากำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งเน้นการเป็นคลังความรู้ส่วนบุคคลและส่วนชุมชน

GotoKnow.org เป็นระบบที่ให้บริการบล็อก (Blog) ไม่ใช้เว็บท่า (Portal Web) คะ เนื้อที่บนหน้าบล็อกของแต่ละท่าน เราจะสร้างให้มีความคุ้มค่าในการนำเสนอความรู้ของท่านที่ท่านได้บันทึกไว้ ดังนั้น เราจึงไม่สนับสนุนการมี Online chat หรือ Webboard ใดๆ ที่เน้นการสร้างจุดศูนย์รวมขององค์กรของข้อมูลที่มีทั้งหมด ดังท่านได้เห็นตัวอย่างมากมายของเว็บไซต์ที่มีอยู่ในประเทศไทย

แต่สำหรับองค์กรหรือชุมชนที่อยากมีเว็บท่า ก็ต้องสร้างวงเว็บท่าของท่านขึ้นมาเอง และใส่ส่วนเสริมบล็อกชุมชนของท่านใน GotoKnow.org เข้าไปในเว็บท่าของท่าน ซึ่งอีกหน่อย ทีมงานจะให้บริการการลิงค์เอาข้อมูลในบล็อก GotoKnow.org เข้าไปใส่ในเว็บท่าได้โดยง่าย โดยใช้เทคโนโลยี JavaScript คะ

ดิฉันขอแสดงตัวอย่างหน้าเว็บท่าของ การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้นำเอาบล็อกที่มีใน GotoKnow.org เข้าไปเสริมในหน้าเว็บท่า แต่อย่างที่บอกข้างต้นคะ ทีมงาน GotoKnow.org จะทำให้ท่านนำเอาข้อมูลที่ท่านมีอยู่ในบล็อกไปใส่ในเว็บท่าของท่านได้โดยสะดวกคะ รออีกหน่อยนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (0)