ความเห็น 47988

“คุณเอื้อ KM”

เขียนเมื่อ 
มี VDO เรื่องการจัดการความรู้ใน รพ. บ้านตาก ความยาว ๓๐ นาที    จะได้ประเด็นที่ต้องการครับ     ซื้อได้ที่ สคส. ๑๐๐ บาทครับ