ต่อยอดภูมิปัญญาไท

  ติดต่อ

ต่อยอดภูมิปัญญาไท


          วันที่ 1 ก.ย.48   ผมไปวิพากษ์ผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบ  โครงสร้าง  กลไกในการอนุรักษ์พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไท  สุขภาพวิถีไท : มาตรการด้านการจัดการความรู้  วิจัย  และพัฒนา”   ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 2  “ต่อยอดภูมิปัญญาไท”   ดังเล่าไว้แล้ว (link)   ที่จริงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดำเนินการต่อยอดภูมิปัญญาไทอยู่แล้ว   โดยได้สนับสนุนโครงการวิจัยจำนวนประมาณ 60 โครงการ   แต่การต่อยอดด้วยวิธีการจัดการความรู้ยังไม่ได้ทำ   ผมจึงได้วิพากษ์เชิงเสนอแนะเรื่องการใช้ KM เพื่อต่อยอดความรู้   ตามที่เล่าไว้แล้ว

         

  รศ. ดร. สมภพ  ประธานธุรานุรักษ์                      บรรยากาศการประชุม

                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         2 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 3440, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-17 14:19:02+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#วิจัย#ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)