After Action Review (AAR) UKM ครั้งที่ 3


เพื่อกันลืมบรรยากาศของการประชุม ผมขอทำ AAR ในมุมมองนักวิจัยที่เข้าไปร่วมประชุมในการประชุมนี้ผ่านทาง Blog

     ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2548 ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (UKM 3) ที่โรมแรมเจริญธานีปรินเซส จ.ขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม กระผมขอชื่นชมการจัดการประชุมของเจ้าภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี ขอปรบมือให้กับเจ้าภาพครับ 

   เพื่อกันลืมบรรยากาศของการประชุม ผมขอทำ AAR ในมุมมองนักวิจัยที่เข้าไปร่วมประชุมในการประชุมนี้ผ่านทาง Blog เนื่องจากในกิจกรรมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะให้ทุกคนทำ AAR ทั่วทุกคน โดยของทำ AAR เป็น 5 ประเด็น ดังนี้

    1. ท่านคาดหวังอะไรจากการประชุมครั้งนี้
          - คาดหวังที่จะได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานวิจัยของสถาบัน
สถาชิกทั้ง 5 สถาบัน ภายหลังการประชุม UKM ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
    2. ท่านได้อะไรเกินความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้
          - สิ่งที่เกินความคาดหวังจากการประชุมครั้งนี้ คงเป็นการรับรู้ข้อมูลส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับนักวิจัย เกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ และแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องรวดเร็ว ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมครั้งนี้
     3. ท่านได้อะไรน้อยเกินความคาดกวังไว้ จากการประชุมครั้งนี้
         - สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดไว้ก็คงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย
เนื่องจากมีข้อจำกัดมากๆ ในเรื่องของเวลา ทำให้การดำเนินงานในช่วงของการติดตาม
การดำเนินงานของแต่ละสถาบันเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยจำกัดมาก ขาดรายละเอียด
ของการดำเนินงานที่สามารถนำมาเป็นคลังความรู้จากการปฏิบัติจริง จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ผู้บริหารงานวิจัยของแต่ละสถาบันจะมาสะท้อนสภาพ
ปัญหาและความสำเร็จของการบริหารงานวิจัย ซึ่งอาจจะเป็นผลไม่ทางตรง หรือ
ทางอ้อมจากการประชุม UKM ครั้งที่ 2
    4. ข้อเสนอแนะในกสารปประชุมครั้งต่อไป
       - ควรมีการวางกำหนดการแต่ละช่วงให้เหมาะสม โดยเฉพาะช่าง AAR
จะเป็นช่วงที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นการสะท้อนสภาพจริง ความรู้สึกจริง
ของผู้เข้าร่วมประชุม
     5. ท่านจะทำอะไรต่อภายหลังการประชุมครั้งนี้
       - คงนำความรู้เรื่องการบริหารงานวิจัยที่พอจะจับความได้
มาปรับใช้กับงานที่รับผิดชอบ เช่น การจัดกลุ่มนักวิจัยตามประเด็นความต้องการเร่งด่วน
เช่นนักวิจัยกลุ่มปาล์มน้ำมัน หรือ แพะ ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำได้สำเร็จ

หมายเลขบันทึก: 3449เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2005 10:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2012 14:37 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี