เข้ามาเสนอข้อคิดเห็นได้นะครับ(คิดอย่างไรกับเรื่องแหม่ม)