สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความต้องการใช้พืชอาหารสัตวื หรือกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ที่คาดว่าจะขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงแล้งนี้ และจะได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมและเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ ตลอดจนหากลุ่มเกษตรกรผู้สนใจที่จะใช้พื้นที่ว่างเปล่าเพื่อปลุกสร้างแปลงหญ้าซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาเข้าโครงการนี้แล้ว 7 ราย รวมทั้งหมาด เป็นพื้นที่เกือบ 30  ไร่ นับว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะช่วยแก้ปัญหาแก่เกาตรกรผู้ประสบปัยหาการขาดแคลนหญ้า หรือพืชอาหารสัตว์ได้ระดับหนึ่ง และขระนี้ ทางสถานีก็ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจกลุ่มเกาตรกรผู้สนใจจะเข้าร่ววมโครงการอยู่เรื่อยๆ