ภ.จว.ชุมพร มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจะให้มีเครื่อข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมทุก สภ.ในปกครอง โดยมีเครื่องเชิฟเวอร์ตั้งที่ ภ.จว. และจะให้มีโปรแกรมสำเร็จรูปขององค์กรเพื่อทำให้สำนักงานไร้เอกสาร ต้องการผู้มีความรู้ความามารถทางด้าน IT มาให้แนวคิด ให้ความรู้ในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ให้แสดงความคิดไว้ที่เว็บบล๊อคแห่งนี้เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานของเรา

ขอบคุณทุกคน ที่เข้ามาคอมเม้น