ความเห็น 2305

ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพัสดุ

p.k.songkla
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

คณะแพทย์ม.สงขลาใช้วิธีไม่กำหนดสเปคเฉพาะครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง มีเทคนิคหลากหลาย การกำหนดสเปคอาจเป็นการจำกัดการแข่งขันและระดับของเทคโนโลยีของแต่ละผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากันไม่สามารถตัดสินด้วยราคาอย่างเดียว รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลเก่ามากำหนดสเปคได้ วิธีที่ใช้โดยย่อคือกำหนดความต้องการกว้างๆเพื่อให้ผู้ใช้เลือกพัสดุที่จะมาเสนอได้ถูก  แล้วรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ขายเชิญชวนมานำเสนอจุดเด่นแต่ละผลิตภัณฑ์ เป็นการเปิดโอกาสซักถามโต้ตอบแล้วจึงคัดเลือกที่ต้องการและต่อรองเป็นลำดับสุดท้ายซึ่งการต่อรองจะต่อรองทั้งราคา ระยะประกัน เงื่อนไขบริการต่างๆและอุปกรณ์เสริมต่อรองได้หลายครั้งจนพอใจค่ะ