คุณป้าจับจิตต์  สิงหเสนี  ตุวินันทน์ ท่านเป็นบุตรคนที่ 6  ของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี )  กับคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี ) เกิดวันที่ 3 ธันวาคม 2459 ที่จังหวัดบุรีรัมย์  ขณะที่ท่านบิดารับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนสโมสรวิทยาลัย  จังหวัดเลย  และศึกษาต่อการผดุงครรภ์ที่วชิระพยาบาล  กรุงเทพมหานคร  สมรสกับ ร.ต.จำเริญ  ตุวินันทน์  ไม่มีบุตร  ธิดา

           คุณป้าจับจิตต์  สิงหเสนี    ท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯเป็นอย่างยิ่ง  ท่านกรุณาเสียสละทรัพย์เพื่อจัดตั้งเป็นก่อทุน ร.ต.จำเริง  ตุวินันทน์และคุณจับจิตต์  สิงหเสนี  ตุวินันทน์  เป็นจำนวนเงิน สองแสนบาท  เพื่อรำลึกถึงคุณลุงจำเริญ  และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียน  คุณป้านับเป็นครูคนหนึ่งของพวกเรา  เพราะท่านเล่าเรื่องต่างๆ  เมื่อครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยท่านเจ้าพระยาบดินทร์ฯ  กรุงเทพฯ  สมัยก่อนได้สนุกและเห็นภาพพจน์และได้เกร็ดความรู้ต่างๆเป็นอย่างมาก  นอกจากท่านจะเป็นนักพูดที่เยี่ยมยอดแล้ว  ท่านยังเป็นนักเขียนที่มีความสามารถมากๆ  เรื่องที่ท่านเขียน  ถ้าใครได้หยิบขึ้นมาอ่านแล้วจะไม่ยอมวางจนกว่าจะอ่านจบ  ท่านมีใบหน้าที่ยิ้มละไม  พูดจาไพเราะอ่อนหวาน  ต่างกับคุณป้าจวงจันทร์ที่ท่านพูดน้อย  แต่ใจดี  พวกเราชอบเห็นท่านทั้งสองมาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯด้วยกัน  คุณป้าท่านเป็นกันเอง  รักและเอ็นดูพวกเราชาวพระยาประเสริฐประดุจลูกหลาน  ซึ่งพวกเราทุกคนรักและเคารพท่านเสมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ของพวกเราเอง  เช่นกัน

http://gotoknow.org/blog/km-pps/34833

http://gotoknow.org/blog/km-pps/34839