ถิ่นกำเนิดเกิดพระยาฯ ตอน ผู้มีพระคุณคุณป้าจวงจันทร์ สิงหเสนี

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณป้าจวงจันทร์ สิงหเสนี

               0002

 คุณป้าจวงจันทร์  สิงหเสนี 

                   ท่านเป็นบุตรคนที่ 5  ของพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี )  กับคุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี ) เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2456 ที่จังหวัดบุรีรัมย์  ขณะที่ท่านบิดารับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                    หลังจากที่คุณป้าเจริญมอบที่ดินให้แก่โรงเรียนแล้วยังสร้างอาคารเรียนไม่ทันใช้ในปีการศึกษา 2530 คุณป้าจวงจันทร์  ได้เป็นผู้ขอต่อทางวัดเทพลีลาให้โรงเรียนได้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  ด้วยความรักและห่วงใยเกราว่าเด็กๆจะไม่มีที่เรียนในปีการศึกษาต่อไป  ท่านจึงรับที่จะสร้างอาคารชั่วคราวให้ด้วยการบริจาคเงินให้ ประมาณหนึ่งล้านบาท  นอกจากนี้ยังมอบเงินเพื่อจัดตั้งมูลนิธิพระยาประเสริฐสุนทราศรัย  (กระจ่าง  สิงหเสนี ) คุณหญิงประเสริฐสุนทราศรัย  (ตุ่ม  สิงหเสนี ) อีกหนึ่งล้านบาท  และตลอดเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  คุณป้าจวงจันทร์ได้ให้การสนับสนุนต่อทางโรงเรียนในทุกๆด้าน

                       ความเมตตาที่คุณป้าจวงจันทร์ได้ให้แก่พวกเราชาวพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  จึงเปรียบประดุจสายใยบ่งบอกถึงความรัก  และอนาทรที่คณะครูและนักเรียนจะจารึกไว้ในความทรงจำไม่มีวันลืมเลือน

http://gotoknow.org/blog/km-pps/34833

http://gotoknow.org/blog/km-pps/34843

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯความเห็น (0)