การอบรม "การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน (จบ)

สำหรับกิจกรรมสุดท้ายของการการอบรม “การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน” ของกลุ่มป่าตันในวันนี้นั้น คือ การทำ AAR ผู้วิจัยได้อธิบายให้คณะกรรมการฟังว่า AAR คืออะไร หลังจากนั้นได้ตั้งคำถามขึ้นมา 4 ข้อ คือ 1.ความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ 2.สิ่งที่ได้ตามความคาดหวัง 3.สิ่งที่ไม่ได้ตามความคาดหวัง 4.สิ่งที่จะทำต่อไปเมื่อกลับจากเวทีนี้ โดยสรุปของการทำ AAR ในวันนี้ คือ คุณอุทัย ความคาดหวังของเวทีในวันนี้ คือ อย่างน้อยที่สุดคณะกรรมการจะต้องรู้เรื่องการแยกกองทุน การแจกแจงในเรื่องระบบบัญชี บิลรับ-บิลจ่าย ให้กับคณะกรรมการ เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงถือว่าเราทำได้ตามเป้าหมายแล้วหนึ่งอย่าง ส่วนสิ่งที่ไม่ได้ตามความคาดหวังคิดว่าไม่มี ผมชอบมากที่คณะกรรมการเปิดใจพูดกันในวันนี้ ถ้าพูดอย่างนี้ทุกครั้งการประชุมของเราจะมีบรรยากาศที่ดี ไม่ใช่ผมพูดคนเดียว อยากให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นเข้ามา ไม่ใช่ว่าใครพูดอะไรก็จะเอาตามคนนั้นหมด เราจะต้องเอาความคิดของทุกคนมาหลอมรวมให้ได้ ต้องเอาตามมติเสียงส่วนใหญ่ จริงอยู่คนเราสามารถมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้ แต่ในท้ายที่สุดต้องเป็นหนึ่งเดียว องค์กรของเราจึงจะพัฒนาและเดินต่อไปได้ สิ่งที่จะทำต่อไป คือ เรื่องอาคาร สำนักงาน ผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ ตอนนี้เรามีที่อยู่แล้ว ภายในสิ้นปี 2549 เราจะน่าจะทำให้เป็นรูปร่าง เป็นโครง หรือวางศิลาฤกษ์ให้ได้ อีกอย่างหนึ่ง คือ การเชื่อมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราจะต้องเชื่อมให้ได้ ภายในปี 2549 เราจะต้องดำเนินการให้ได้ คุณเกศินี สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้ตามความคาดหวัง คือ เรื่องของความรู้ การประเมินตนเอง การทำ AAR เราไม่ได้คิดว่าจะออกมาในรูปแบบนี้ แต่สิ่งที่เราได้ คือ เมื่อเรามารวมความคิดแล้วจะเห็นภาพชัดเจน สิ่งที่เห็นชัดเจนในวันนี้ คือ เรามีการประสานงาน การทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรามีวัยที่แตกต่างกัน แต่เราสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับกลุ่มของพวกเรา ส่วนสิ่งที่เราจะทำต่อไป คือ การต่อยอดสมาชิกให้ครบ 600 คน สิ่งนี้เราน่าจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ คุณพรทิวา สิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่ได้รับ คือ การที่คณะกรรมการมาร่วมการอบรมในวันนี้ มีการแบ่งงานให้คณะกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบ คณะกรรมการมีงานกลับไปทำที่บ้าน ส่วนสิ่งที่ผิดหวัง คือ คณะกรรมการบางคนไม่ได้มาเข้าร่วมการอบรมในวันนี้ สิ่งที่จะทำต่อไป คือ อยากให้คณะกรรมการทุกคนมาประชุม คุณชัยวรรณ คณะกรรมการของเรามีความสามัคคี มีการร่วมมือกัน บางครั้งกรรมการก็อาจไม่ว่าง เพราะ ต้องทำงาน บางคนก็มีเวลาว่างมาก บางคนก็มีเวลาว่างน้อย แต่สิ่งที่สำคัญ คือ เรามีความสามัคคีกัน และจะทำให้องค์กรของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต คุณสมชาย รู้สึกดีใจมากที่ที่ประชุมเปิดโอกาสให้พูดและแสดงความคิดเห็น งานที่ผมได้รับมอบหมาย คือ กองทุนสวัสดิการคนทำงาน วันนี้ก็ได้รับทราบว่าเพื่อนของเราได้รับมอบหมายให้ดูแลกองทุนอะไรบ้าง คุณแสงวัน วันนี้คณะกรรมการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานของแต่ละคน คุณอินทิรา วันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนมาพบปะกันในวันนี้ ไม่คาดหวังอะไรมาก รู้สึกว่าคณะกรรมการมีความตั้งใจจริงในการมางานในวันนี้ ทุกคนก็ได้รับงานแบ่งกันไปทำ สิ่งที่จะทำต่อไป คือ พวกเราจะต้องช่วยกันสร้างสำนักงานให้เสร็จสิ้นไปด้วยดี คุณมนุษย์ วันนี้ได้รับความรู้ว่ากองทุนต่างๆจะต้องทำอย่างไร และรู้ว่าตัวเองจะต้องดูแลกองทุนไหน ทำให้รู้จักหน้าที่ สิ่งที่จะทำต่อไป คือ อยากสร้างสำนักงานให้สำเร็จลุล่วงไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ คุณเพ็ญพร สิ่งที่คาดหวัง คือ ต้องการให้คณะกรรมการทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับกองทุนแต่ละกองทุนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ สิ่งที่ได้ตามความคาดหวัง คือ คณะกรรมการได้รับความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องคอยถามประธาน ทุกคนสามารถที่จะทำด้วยตนเองได้ ส่วนสิ่งที่ผิดหวังไม่มี สิ่งที่จะทำต่อไป คือ ต่อยอดสมาชิกในแต่ละเดือนให้ได้มากที่สุด คุณประสงค์ วันนี้ดีใจที่คณะกรรมการมาพร้อมกันตามที่วางเป้าหมาย สิ่งที่จะทำต่อไป คือ ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้เจริญต่อไป คุณนพนัย ความคาดหวัง คือ ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงกันของคณะกรรมการ โดยเฉพาะประธานเป็นบุคคลที่มีความสามารถ รักลูกน้อง ทำงานเก่ง สิ่งที่ได้รับตามความคาดหวัง คือ กรรมการมีความสามัคคีกัน สิ่งที่ผิดหวัง ไม่มี เพราะ ในการทำงานเราอาศัยความสามัคคีกัน ส่วนสิ่งที่จะทำต่อไป คือ เพิ่มยอดสมาชิกให้ได้ 600 คน และสร้างสำนักงาน ซึ่งเราจะต้องร่วมมือกันจึงจะประสบความสำเร็จ คุณ… วันนี้มีความยินดีที่ได้มาร่วมสัมมนากัน วันนี้การประชุมของเราดี สุดยอด การเดินตามบ้าน (เพื่อให้ความรู้กับสมาชิก) จะรีบทำให้เร็วที่สุด คุณบุญหลาย รู้สึกดีใจมาก จะทำตามหน้าที่เพื่อให้องค์กรของเราพัฒนา คุณประหยัด เป้าหมายของเราต้องขยายกลุ่มให้ได้อย่างน้อย 3 กลุ่ม คนที่มาทำงานต้องช่วยกัน ถ้าไปบ้านไหนรู้ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ตำบลอื่นทราบด้วย เป้าหมายที่ตั้งไว้คงจะสำเร็จ พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อความสำเร็จและความมีหน้ามีตาของบ้านเราด้วย กรรมการทุกคนต้องมีความอดทน อาจารย์พิมพ์ เป้าหมายที่เรา (นักวิจัย) มาสำเร็จทุกข้อ คือ ได้ตามเนื้องานตามภารกิจหลักของงานวิจัย ในทุกครั้งที่มาเราเห็นการร่วมแรงร่วมใจกัน ชอบทุกครั้งที่มา แต่วันนี้มาสาย เพราะ ติดธุระนิดหน่อย วันนี้ได้เห็นเป้าหมายของคณะกรรมการและทีมบริหาร รวมทั้งการทำงาน คุณกิจกับคุณอำนวยมีเป้าเดียวกัน แต่อาจมีความแตกต่างในเรื่องวิธีการบ้าง แต่ก็สามารถนำมาหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เห็นพลังของคณะกรรมการที่มาจากหลายวัย หลายเพศ ที่มาร่วมกันระดมสมองร่วมกัน ในการทำงานขององค์กรก็ปรับเปลี่ยนตามประสบการณ์ของการทำงาน วันนี้สมหวังที่ได้ทานข้าวกับคณะกรรมการ ขอขอบคุณมากที่คณะกรรมการให้โอกาสพวกเราและกลุ่มเกาะคามาร่วมเรียนรู้ด้วย ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะ เมื่อกี้นี้ก่อนที่กลุ่มเกาะคาจะออกไปได้แอบถาม กลุ่มเกาะคาบอกว่าได้รับความรู้มากขึ้น ได้รับความกระจ่างมากขึ้น ผู้วิจัย เมื่อเช้าอ้อมแนะนำตัวก่อน ตอนนี้ขอปิดท้ายก็แล้วกันนะคะ สำหรับความคาดหวังในการเข้าร่วมเวทีในวันนี้ คือ คาดหวังไว้นิดเดียว ได้แก่ ต้องการที่จะมาพบกรรมการทุกคน เพราะ เคยมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่เคยมาคุยหรือทำกิจกรรมอย่างเปิดใจเหมือนในวันนี้ รวมทั้งอยากฟังเสียงสะท้อนในการทำงานของคณะกรรมการ อีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่อยากให้ซีเรียสกับเวที ไม่อยากให้มีความรู้สึกว่าเป็นเวทีวิชาการ เพราะ เดี๋ยวนี้ที่ต่างๆก็ใช้วิธีการแบบนี้ ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ก็ยังใหม่กับเวทีแบบนี้ และโดยส่วนตัวก็ไม่ใช่คนเอนเตอเทนด้วย ก็เลยยังหวั่นใจอยู่นิดๆว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของทุกคนแล้วก็โอเคค่ะ ส่วนสิ่งที่ได้ตามความคาดหวัง คือ ได้ทุกอย่างตามที่คาดหวังไว้ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการประเมินตนเอง ได้รับความรู้เกี่ยวกับกองทุนต่างๆมากขึ้น แต่ก่อนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมกองทุนจะต้องรับแนวคิดทุกอย่างจากเครือข่ายฯ ทำไมถึงไม่คิดจะปรับเปลี่ยน แต่พอมาวันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าที่นี่เป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง ซึ่งอ้อมมองว่าเป็นเรื่องปกติ แต่อย่างไรก็ตามเราต้องแยกประเด็นให้ถูกว่าเราใช้หลักการเดียวกัน เพียงแต่วิธีการปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงหลักการนั้นมันอาจคนละวิธีก็ได้ มาวันนี้รู้สึกชื่นใจมากที่ได้มาเห็น ตลอดจนสามารถถอด บทเรียนที่ผ่านมาได้ คิดว่าในวันที่ 19 คงจะได้อะไรจากกลุ่มป่าตันอีกมาก สิ่งที่ผิดหวังหรือไม่ได้ตามความคาดหวัง ความจริงก็ไม่ได้ผิดหวังอะไร แต่ถ้าจะผิดหวังจริงๆก็คงผิดหวังในตัวเองมากกว่า เพราะ พยายามในการวาดรูปหรือสื่อแล้ว แต่ยังทำได้ไม่ดี ก็ต้องพยายามต่อไป สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังนั้น เคยคุยกับคุณอุทัยไว้ว่า อยากให้กลุ่มมีสมาชิกถึง 600 คนให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพราะ ไม่ต้องการให้เรื่องตำบลละแสนมาบีบเรา แต่เมื่อเรามีโอกาสได้รับการสนับสนุนก็ไม่อยากให้เงื่อนไขของเขามาทำให้เราจะต้องไม่ได้ ถ้าเราทำได้ตามเงื่อนไขก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร เพราะฉะนั้นเรื่องจำนวนสมาชิกจึงสำคัญมาก ในวันนี้กลุ่มมีสมาชิก 532 คน ต้องคิดต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้ได้ครบ 600 คน แต่เมื่อเห็นวิธีการที่จะไปเคาะประตูบ้านแล้วรู้สึกทึ่งมาก ยอมรับว่าไม่เคยคิดถึงวิธีนี้เลย และอยากที่จะเสนอเพิ่มเติมว่าในหลายๆที่การขยายแนวร่วมจะเริ่มที่เด็กนักเรียน ดังนั้น กลุ่มเด็กจึงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ส่วนสิ่งที่จะทำต่อไป คือ จะพยายามช่วยเหลือ สนับสนุน หาความรู้ต่างๆเข้ามาให้กับกลุ่มให้มากที่สุด ก่อนที่อ้อมกับพิมพ์จะไปเรียนต่อก็อยากเห็นกลุ่มพัฒนา เจริญรุ่งเรือง ยืนและเดินต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง การทำ AAR ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)