นี่ถ้าคุณสวัสดิ์ไม่โทรหาเม่า มีหวังเพื่อนไม่ได้รายชื่อแน่เลย เพราะอาทิตย์นี้คุณเม่ายุ่งมากคะ มีงานสอน ติดกัน ๒ วัน บวกต้องเตรียมข้อมูลงานสอนด้วยเลยลืมเรื่องรายชื่อเพื่อนไปเลย  แต่ตอนนี้ทำเสร็จแล้วคะ ใครสงสัยจำไม่ได้ว่าอยู่กลุ่มไหน วันไหนก็เปิดดูได้เลยนะคะ
เจอกันวันพฤหัสที่ ๒๒ มิย. ๒๕๔๙ และอย่าลืมล้างท้องวันศุกร์ทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  แล้วอย่าลืมแผ่เมตตาให้ผู้อนุเคราะห์เป็นเจ้ามือด้วยนะคะ ฮิๆๆๆ ยังมีกิเลศอยู่คะ

(กลุ่มใดจะนำเสนอเรื่องอะไร  สามารถแจ้งได้ในช่องความคิดเห็นได้เลยครับ..สวัสดิ์)

(ดาวน์โหลด pdf ไฟล์)

ศึกษาเฉพาะเรื่องในพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนา
กลุ่ม
ลำดับที่
รายชื่อ
ชื่อเรื่องรายงาน
วันที่รายงาน
กลุ่มที่๑
พระระพิน           ด้วงลอย
นายอนันต์ชัย      ตั้งทรงสุวรรณ์
 ๑๑  สิงหาคม ๒๕๔๙
นางเสาวลักษณ์    เลิศบุศย์ สุรพลชัย
กลุ่มที่ ๒
พระมหาบูรณะ     โพธิ์นอก
นางสุวภรณ์         แนวจำปา
๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
นพ. ปุณวัสส์     กิตติมานนท์
กลุ่มที่ ๓
นายสวัสดิ์           พุ้มพวง
นางสุมาลี           วุฒิจินดา
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
นางสาวสมจิตรา   กิตติมานนท์
กลุ่มที่ ๔
พระมหาชยันต์     แสนโบราณ
พลตรีอภิสิทธิ์      ศรีผุดผ่อง
๑ กันยายน  ๒๕๔๙
ม.ล.ปริญญา       จรูญโรจน์
กลุ่มที่ ๕
พระมหาธานินทร์  คำกมล
นายสุเมธ           โสฬศ 
๘ กันยายน ๒๕๔๙
นางเอื้อมอร        ชลวร
กลุ่มที่ ๖
พระมหาสมพงษ์   แพงเจริญ
นางพูนสุข           มาศรังสรรค์
๑๖ กันยายน  ๒๕๔๙
นายอภิสิทธิ์         กัมพลาวลี
กลุ่มที่ ๗
พระมหาอุดร        เกตุทอง
นายนันทพล       โรจนโกศล
๒๓ กันยายน ๒๕๔๙
นายรุ่งศักดิ์         ศิวาชัญ