สอนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการทางภาษา

ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนในห้องเรียนปกติจนเข้าใจพอสมควร

ตั้งใจจะนำนักเรียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาให้บ่อยที่สุด  ทุกครั้งที่นำนักเรียนเข้าห้องนี้  ต้องตั้งใจและเตรียมใจว่าจะสอนในจุดเล็กและเป็นแนวเดียวกัน  หมายความว่า  ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนในห้องเรียนปกติจนเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควร  และเข้าห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการฟังขั้นตอนสุดท้าย  จะเรียกว่าเป็นการสรุปผล  หรือทบทวนก็ได้

ผู้เขียนเคยนำนักเรียนเข้าห้องปฏิบัติการทางภาษาโดยที่นักเรียนยังไม่แจ่มแจ้งเนื้อหา  เมื่อเข้าฟังในห้องนี้  นักเรียนจะไม่เข้าใจเลย  และจะเบื่อเอาเสียอีก  ดังนั้นลองทำวิธีใหม่นี้  ดีจริง  วันนี้ลองทำดู  3  ห้องเรียนเลย  ได้ผลทุกห้องเรียนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (1)

  • ดีใจเป็นครั้งที่สิบสองที่ได้พบบันทึกของตัวเองเป็นบันทึกสุ่มแสดง
  • การนำนักเรียนเข้าสู่ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อฝึกทักษะการฟังและพูดนั้น  ได้ทำอย่างต่อเนื่อง  อนึ่งเป็นการทบทวนบทเรียนก่อนสอบภาคปลายด้วย
  • และการจัดการความรู้ในหน่วยของนักเรียน  ก็กำลังจัดทำ  และเริ่มในภาคเรียนต่อไป 
  • โปรดติดตามค่ะ 
  • ครูอ้อยรายงาน