ตั้งใจจะนำนักเรียนเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาให้บ่อยที่สุด  ทุกครั้งที่นำนักเรียนเข้าห้องนี้  ต้องตั้งใจและเตรียมใจว่าจะสอนในจุดเล็กและเป็นแนวเดียวกัน  หมายความว่า  ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนในห้องเรียนปกติจนเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควร  และเข้าห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อการฟังขั้นตอนสุดท้าย  จะเรียกว่าเป็นการสรุปผล  หรือทบทวนก็ได้

ผู้เขียนเคยนำนักเรียนเข้าห้องปฏิบัติการทางภาษาโดยที่นักเรียนยังไม่แจ่มแจ้งเนื้อหา  เมื่อเข้าฟังในห้องนี้  นักเรียนจะไม่เข้าใจเลย  และจะเบื่อเอาเสียอีก  ดังนั้นลองทำวิธีใหม่นี้  ดีจริง  วันนี้ลองทำดู  3  ห้องเรียนเลย  ได้ผลทุกห้องเรียนค่ะ