แรงจูงใจ

sweety
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แรงจูงใจเกิดจากความต้องการของมนุษย์ สิ่งจูงใจมีทั้งภายในและภายนอก ตัวบุคคล
                แรงจูงใจ หมายถึง แรงซึ่งความคุมพฤติกรรมของคน อันเกิดจากความต้องการ ( Needs) พลังกดดัน ( Drives) หรือความปรารถนา ( Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้   แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นำช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจทำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่สำคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือกำลังใจหรือการทำให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิกุลทอง สังข์เงินความเห็น (10)

Carl Johnson
IP: xxx.25.54.75
เขียนเมื่อ 
เป็นประโยชน์มากๆนะครับ น่าสนใจดีอ่ะ
แวะมา
IP: xxx.25.54.75
เขียนเมื่อ 
เจ้าของ Blog น่ารักดีคับ
moonoi
IP: xxx.157.156.47
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่าถ้าเป็นแรงกดดันของคนรอบข้างที่เราไม่ชอบแต่ต้องทำถือได้ว่าเป็นแรงจูงใจรึป่าวค่ะ

IP: xxx.200.89.85
เขียนเมื่อ 

 

แรงจูงใจไม่ใช่แรงแต่เป็นคำรวมซึ่งมีความหมายหลายๆสิ่ง อาจเงินทอง  สิ่งของ หรือจิตใจ และเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมในอัตราเร่งมากขึ้น

ครูอู๋
IP: xxx.113.57.100
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีครับ  เป็นประโยชน์  เจ้าของก็น่ารักมาก

ชอบจัง 

เขียนเมื่อ 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ >> วิกีพีเดีย

ต้นหญ้าริมทาง
IP: xxx.120.233.98
เขียนเมื่อ 

เข้ามาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ ขอบคุณผู้เขียนมากครับที่ให้ความรู้ แล้วจะติดตามผลงานอีก

ชินยังซุก
IP: xxx.172.207.107
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาดีครับ กำลังศึกษาอยู่พอดีเลย แล้วพลังกดดัน (Drives) มีกี่อย่างครับ
มงคล ชาลีเครือ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า  โดยจงใจห้กระทำ  หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง  พฤติกรรมที่แสดงออกมามิใช่เพียงเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าตามปกติธรรมดา  แต่มีความเข้มข้น  มีทิศทางจริงจัง  มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด  และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น  เป็นผลจากแรงผลักดัน  หรือแรงกระตุ้น   (แรงจูงใจ)

Soa- Ubon
IP: xxx.123.216.222
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมไปเลย