อ่านได้ที่นี่ http://intranet.trf.or.th/uploads_file/jirayuth/2006-06-19_095919_Phaiboon1.doc

วิจารณ์ พานิช

๒๐ มิย. ๔๙