คณาจารย์สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  มอบหมายให้นักศึกษา  C.I. 6.1  จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา  2549 ที่ห้องกาบบัว หอศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก  งานนี้ได้รับความเมตตาจากท่านอธิการบดีและคณาจารย์ประจำสาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนไปร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจลูกศิษย์ทั้งร่น6และรุ่น7 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในส่งดีๆที่ท่านกรุณามอบให้พวกเรา

  ภาพกิจกรรมเด็ดๆที่ ชาว C.I  6.1 จัดก่อนส่งต่อให้ C.I   7.1 สานต่อวัฒนธรรม

ภาพที่ 1  ท่านอธิการบดี คณาจารย์ ผูกแขนให้พรน้องใหม่ C.I   7.1 รุ่นพี่ก็ยืนมองผลงานที่ตนเองเป็น  เจ้าภาพ

ภาพที่ 2 รำมโนราห์ C.I. 6.1 อ่อนช้อยเหมือนมืออาชีพ

ภาพที่3 สังเกต รุ่นพี่ C.I 6.1 ไม่เน้นท่ารำการแสดงสี่ภาค ไม่เน้นท่ารำแต่เน้นการแต่งกาย 

ภาพที่4 คาบาเร่โชว์จากพี่ C.I  6.1 สุดๆไปเลย